Start arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
150113 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
2015-01-13
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że od listopada 2014 r. uruchomiony został II etap programu pożyczkowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który obejmuje cały obszar kraju...
        
 
141222 Badanie losów absolwentów _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
2014-12-22
Zapraszamy do udziału w badaniu losów absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych...
        
 
140521 Projekt: Outplacement dla oświaty (aktualizacja) _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
2014-05-16
Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013...
Zmieniony ( 2014-06-09 )
        
 
140516 Informacja nt. utworzenia Partnerstwa loklanego _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
2014-05-16
Informacja na temat utworzenia Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i przedsiebiorczości...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
2013-09-24
Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...