Start

(Aktualizacja: 07-12-2016)

 UWAGA: Dzień 14 grudnia 2016 roku jest ostatnim dniem składania wniosków.

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego... 

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(Zamieszczono: 07-12-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie organizuje GIEŁDĘ PRACY na stanowisko: zbrojarz.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(Zamieszczono: 02-12-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie organizuje GIEŁDĘ PRACY na stanowisko: murarz.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(Zamieszczono: 02-12-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie organizuje GIEŁDĘ PRACY na stanowisko: operator maszyn i urządzeń w przemyśle obuwniczym.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

Zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych: „ SPADOCHRON”

5 – dniowe warsztaty
w dniach od 09.01.2017 r., do 13.01.2017 r., dla osób, które chcą świadomie zaplanować karierę, zmienić zawód lub poszukują zatrudnienia, będzie prowadziła Hanna Zachoszcz - certyfikowany trener programu „Spadochron”.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 533 286 434 lub kontakt osobisty w pok. 8 c, celem ustalenia indywidualnej rozmowy wstępnej, poprzedzającej udział w zajęciach.
Zachęcamy do rejestrowania się w urzędzie pracy drogą elektroniczną lub składania elektronicznie wniosku o rejestrację.

Jeżeli dysponujesz:
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
możesz samodzielnie zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy nie przychodząc do urzędu. Elektronicznej rejestracji dokonuje się na portalu www.praca.gov.pl

Jeżeli nie dysponujesz żadną formą podpisu elektronicznego możesz złożyć elektronicznie wniosek o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy korzystając z portalu www.praca.gov.pl
Wizyta w urzędzie pracy jest wówczas konieczna, ale dzięki samodzielnemu wprowadzeniu wymaganych danych skracasz maksymalnie czas wizyty w urzędzie.
 
Ważna Informacja! Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obowiązkowo zapoznać się z informacją wysłaną na podany przy rejestacji adres e-mail.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rejestracja"


Uwaga !!!

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Zmieniony ( 2016-12-09 )
 
 
 

 

 Została ona utworzona, aby przybliżyć Państwu zakres działalności oraz rolę, jaką odgrywa Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy, a także formy pomocy skierowanej do osób bezrobotnych oraz dla pracodawców poszukujących nowych pracowników.


EFS
caz.gif
 EURES  Logotyp BIP

Zmieniony ( 2016-09-12 )
 
Aktualności
161207 Giełda pracy: zbrojarz
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie organizuje GIEŁDĘ PRACY na stanowisko: Zbrojarz...
        
 
161202 Giełda pracy: murarz
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie organizuje GIEŁDĘ PRACY na stanowisko Murarz...
        
 
161202 Giełda pracy: operator maszyn
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie organizuje GIEŁDĘ PRACY na stanowisko operator maszyn i urządzeń w przemyśle obuwniczym...
        
 
161128 Nabór wniosków KFS (akt: 07.12.2016r.)
Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach krajowego funduszu szkoleniowego...
        
 
160725 Program: Wsparcie w starcie II
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zaprasza do współpracy w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”...
        
 
160226 Kryteria rekrutacji: projekt dla osób 18-29 lat (Aktualizacja: 2016-06-07)
Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”...
        
 
160226 Kryteria rekrutacji: projekt dla osób 30+ (Aktualizacja: 2016-04-14)
(Aktualizacja: 2016-04-14) Kryteria rekrutacji uczestników projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”...
        
 
160225 Nabór: Dofinansowanie wynagrodzenia 50+
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór ciągły wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego...
        
 
160107 Program Regionalny: Aktywizacja zawodowa...
W dniu 21.12.2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie podpisał Porozumienie w sprawie realizacji w 2016 roku w województwie lubelskim Programu Regionalnego  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 –50 lat zamieszkałych na terenach wiejskich”.
        
 
150113 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Od 2014 r. uruchomiony został program pożyczkowy „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który obejmuje cały kraj...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz
Brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
        
 
Projekt "Start w przyszłość"
INFO – BIZ Profesjonalna Edukacja z Grudziądza zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie „Start w przyszłość”
http://startwprzyszlosc.ac-expert.pl/kontakt/
 
Projekt "Nowy Start"
Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w Lublinie zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie „Nowy start”
 
Przetargi
Brak aktualnych przetargów