Start
Odwiedza nas 5 gości
(Zamieszczono: 23-08-2016)

Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie w ramach środków Funduszu Pracy.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

kir.png

Panu Stanisławowi Puchowi

Dyrektorowi Urzędu Pracy w Łukowie

wyrazy współczucia i słowa otuchy

po stracie Mamy

składają Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy

(Zamieszczono: 23-08-2016)

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie w dniu 30.08.2016r.
w Sali Informacji Zawodowej Nr 15

Organizuje GIEŁDĘ PRACY na stanowiska:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - godz. 9:00

Wymagania:
-osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy
-wykształcenie min. zawodowe
-znajomość obsługi komputera
-prawo jazdy kat. B

MAGAZYNIER - godz. 10:00

Wymagania:

-doświadczenie min. 6m-cy na stanowisku magazynier

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta do dnia 29.08.2016r. w celu odebrania skierowania.

(Zamieszczono: 22-07-2016)

Sieć EURES organizuje na terenie Norwegii dni rekrutacyjne pn. „Kariera w Polsce”

Więcej informacji >>TUTAJ<<
(Aktualizacja: 04-07-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza przedłużenie oraz nabór wniosków na staże.

Więcej informacji >>TUTAJ<<
(Zamieszczono: 25-05-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż od dnia 25.05.2016 r. kwota finansowania kosztów szkolenia indywidualnego może wynosić do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Więcej informacji >>TUTAJ<<
(Zamieszczono: 30-03-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż od 1 kwietnia 2016 roku zmieniają się zbiory osób bezrobotnych obsługiwanych na poszczególnych stanowiskach.

Aktualny podział obsługi osób bezrobotnych znajduje się >>TUTAJ<<

(Zamieszczono: 25-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór ciągły wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego 50+

Więcej informacji >>TUTAJ<<
(Aktualizacja: 25.05.2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie.

Od 17 czerwca 2016 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków.

Więcej informacji >>TUTAJ<<
(Zamieszczono: 01-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony szkoleniowe.

Więcej informacji >>TUTAJ<<
(Zamieszczono: 01-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania kosztów szkolenia w ramach umowy trójstronnej.

Więcej informacji >>TUTAJ<<
Zachęcamy do rejestrowania się w urzędzie pracy drogą elektroniczną lub składania elektronicznie wniosku o rejestrację.

Jeżeli dysponujesz:
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
możesz samodzielnie zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy nie przychodząc do urzędu. Elektronicznej rejestracji dokonuje się na portalu www.praca.gov.pl

Jeżeli nie dysponujesz żadną formą podpisu elektronicznego możesz złożyć elektronicznie wniosek o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy korzystając z portalu www.praca.gov.pl
Wizyta w urzędzie pracy jest wówczas konieczna, ale dzięki samodzielnemu wprowadzeniu wymaganych danych skracasz maksymalnie czas wizyty w urzędzie.
 
Ważna Informacja! Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obowiązkowo zapoznać się z informacją wysłaną na podany przy rejestacji adres e-mail.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rejestracja"


Uwaga !!!

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Zmieniony ( 2016-08-23 )
 
 
 

 

 Została ona utworzona, aby przybliżyć Państwu zakres działalności oraz rolę, jaką odgrywa Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy, a także formy pomocy skierowanej do osób bezrobotnych oraz dla pracodawców poszukujących nowych pracowników.


EFS
caz.gif
 EURES  Logotyp BIP

Zmieniony ( 2016-04-27 )
 
Aktualności
160825 Giełda pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie organizuje giełdę pracy na stanowisko: Pracownik do obierania dyni...
        
 
160823 Nabór na bony na zasiedlenie
Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie w ramach środków Funduszu Pracy...
        
 
160728 Zapytanie: Spawacz TIG
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Spawacz TIG - Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych – stal nierdzewna (141)”
        
 
160725 Program: Wsparcie w starcie II
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zaprasza do współpracy w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”...
        
 
160722 Zapytanie: Kategoria D

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia: „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D1, D1+E, D, D+E”...

        
 
Dni rekrutacyjne w NORWEGII pn. Kariera w Polsce
Sieć EURES organizuje na terenie Norwegii dni rekrutacyjne pn. „Kariera w Polsce”...
        
 
160226 Kryteria rekrutacji: projekt dla osób 18-29 lat (Aktualizacja: 2016-06-07)
Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”...
        
 
160603 Nabór wniosków na staże (aktualizacja 04.07.2016r.)
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza przedłużenie oraz nabór wniosków na staże...
        
 
160525 Nabór: Szkolenia indywidualne
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż od dnia 25.05.2016 r. kwota finansowania kosztów szkolenia indywidualnego może wynosić do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.
        
 
160512 FRL - Projekt: Trampolina sukcesu
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny filia w Łukowie zaprasza do udziału w projekcie „trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”...
        
 
160226 Kryteria rekrutacji: projekt dla osób 30+ (Aktualizacja: 2016-04-14)
(Aktualizacja: 2016-04-14) Kryteria rekrutacji uczestników projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”...
        
 
160225 Nabór: Dofinansowanie wynagrodzenia 50+
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór ciągły wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego...
        
 
160201 Nabór: bony szkoleniowe
Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony szkoleniowe...
        
 
160201 Nabór: Umowy trójstronne
Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie finansowania kosztów szkolenia w ramach umowy trójstronnej...
        
 
160107 Program Regionalny: Aktywizacja zawodowa...
W dniu 21.12.2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie podpisał Porozumienie w sprawie realizacji w 2016 roku w województwie lubelskim Programu Regionalnego  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 –50 lat zamieszkałych na terenach wiejskich”.
        
 
150113 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Od 2014 r. uruchomiony został program pożyczkowy „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który obejmuje cały kraj...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz
Brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
        
 
Przetargi
Brak aktualnych przetargów