Start arrow Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
2009-03-30

DOKUMENTY DO POBRANIA
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

1. Dokumenty ogólne (Aktualizacja: 23.05.2016):

 
 1. Zlecenie przekazywania świadczeń na konto
 2. Powiadomienie o zatrudnieniu
 3. Oświadczenie o braku gotowości do pracy do 10 dni
 4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
 5. Wniosek o przesłanie danych w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 6. Harmonogram porad grupowych na 2016 rok (I kw.)
 7. Harmonogram porad grupowych na 2016 rok (II kw.)
 8. Harmonogram Informacji Zawodowych grupowych (2016 - I kw.)
 9. Harmonogram Informacji Zawodowych grupowych (2016 - II kw.)
 10. Zasady kierowania osób bezrobotnych na refundowane formy aktywizacji bezrobotnych

 

2. Dokumenty związane z dodatkiem aktywizacyjnym (Aktualizacja: 14.04.2016):

 
 1. Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
 2. Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego

 

3. Staże (Aktualizacja: 13.05.2015):

 1. Lista obecności osoby odbywającej staż (w ramach EFS)
 2. Lista obecności osoby odbywającej staż (Fundusz Pracy)
 3. Oświadczenie - dojazd na staż
 4. Oświadczenie o przychodach
 5. Oświadczenie skierowanego na staż
 6. PKS_zaświadczenie
 7. Rozliczenie dojazdu
 8. Oświadczenie - zwrot kosztów dojazdu na staż w ramach bonu stażowego
 9. Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów dojazdu samochodem w ramach programou LUDZIE MŁODZI
 10. Rozliczenie kosztów dojazdu w ramach programu LUDZIE MŁODZI


4. Szkolenia (Aktualizacja: 20.04.2016):

 
 1. Plan szkoleń w 2016 roku
 2. Ankieta dla zainteresowanych szkoleniem
 3. Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne
 4. Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia
 5. Deklaracja pracodawcy (uprawdopodobnienie zatrudnienia)
 6. Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej
 7. Ankieta zgłoszeniowa
 

 

 

5. Studia podyplomowe (Aktualizacja: 01.02.2016):

 
 1. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych
 2. Zaświadczenie organizatora studiów
 3. Oświadczenie o zamiarze podjecia działalności
 4. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy
 5. Regulamin finansowania studiów podyplomowych
 6. Oświadczenie w celu wypłaty stypendium z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych

 

6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (Aktualizacja: 23.05.2016):

 
 1. Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
 2. Zasady udzielania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 3. Zaświadczenie o dochodach dla poręczyciela (dla osób, które podpisały umowę o dofinansowanie).
 4. Identyfikatory gminy
Zmieniony ( 2016-05-23 )