Start arrow Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
2009-03-30

DOKUMENTY DO POBRANIA
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

1. Dokumenty ogólne (Aktualizacja: 26.02.2015):

 
 1. Zlecenie przekazywania świadczeń na konto
 2. Powiadomienie o zatrudnieniu
 3. Oświadczenie o braku gotowości do pracy do 10 dni
 4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
 5. Harmonogram porad grupowych na 2015 rok (I kw.)
 6. Harmonogram porad grupowych na 2015 rok (II kw.)
 7. Harmonogram Informacji Zawodowych grupowych (2015 - I kw.)
 8. Harmonogram Informacji Zawodowych grupowych (2015 - II kw.)

 

2. Dokumenty związane z dodatkiem aktywizacyjnym (Aktualizacja: 26.05.2014):

 
 1. Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
 2. Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego

 

3. Staże (Aktualizacja: 01.10.2014):

 1. Lista obecności osoby odbywającej staż (w ramach EFS)
 2. Lista obecności osoby odbywającej staż (Fundusz Pracy)
 3. Oświadczenie - dojazd na staż
 4. Oświadczenie o przychodach
 5. Oświadczenie skierowanego na staż
 6. PKS_zaświadczenie
 7. Rozliczenie dojazdu
 8. Oswiadczenie - zwrot kosztów dojazdu na staż w ramach bonu stażowego


4. Szkolenia (Aktualizacja: 18.03.2014):

 
 1. Plan szkoleń w 2014 roku
 2. Ankieta dla zainteresowanych szkoleniem
 3. Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne
 4. Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia
 5. Deklaracja pracodawcy (uprawdopodobnienie zatrudnienia)
 6. Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej
 7. Ankieta zgłoszeniowa
 

 

 

5. Studia podyplomowe (Aktualizacja: 23.09.2014):

 
 1. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych
 2. Zaświadczenie organizatora studiów
 3. Oświadczenie o zamiarze podjecia działalności
 4. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy
 5. Regulamin finansowania studiów podyplomowych
 6. Oświadczenie w celu wypłaty stypendium z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych

 

6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (Aktualizacja: 23.03.2015):

 
 1. Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
 2. Zasady udzielania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 3. Zaświadczenie o dochodach dla poręczyciela (dla osób, które podpisały umowę o dofinansowanie).
 4. Identyfikatory gminy

 

7. Projekt "Młodzi aktywni" (Aktualizacja: 13.10.2014):

 
 1. Aktualny regulamin uczestnictwa w projekcie "Młodzi aktywni"(z dnia 13.10.2014)
 2. Aktualny wzór umowy uczestnictwa w projekcie "Młodzi aktywni"(z dnia 13.10.2014)
 3. Ankieta zgłoszeniowa do projektu "Młodzi aktywni" - Pracownik administracyjno-biurowy
 4. Deklaracja pracodawcy do projektu "Młodzi aktywni"

 

8. Projekt "Postaw na aktywność"  (Aktualizacja: 08.10.2014):

 
 1. Aktualny regulamin uczestnictwa w projekcie "Postaw na aktywność"
 2. Aktualny wzór umowy uczestnictwa w projekcie "Postaw na aktywność"
 3. Ankieta zgłoszeniowa do projektu "Postaw na aktywność" - "Kierowca operator wózka jezdniowego"
 4. Deklaracja pracodawcy do projektu "Postaw na aktywność"

 

 

Zmieniony ( 2015-03-23 )