Start arrow Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
2009-03-30

DOKUMENTY DO POBRANIA
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

1. Dokumenty ogólne (Aktualizacja: 02.01.2015):

 
 1. Zlecenie przekazywania świadczeń na konto
 2. Powiadomienie o zatrudnieniu
 3. Oświadczenie o braku gotowości do pracy do 10 dni
 4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
 5. Harmonogram porad grupowych na 2015 rok (I kw.)
 6. Harmonogram Informacji Zawodowych grupowych (2015 - I kw.)

 

2. Dokumenty związane z dodatkiem aktywizacyjnym (Aktualizacja: 26.05.2014):

 
 1. Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
 2. Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego

 

3. Staże (Aktualizacja: 01.10.2014):

 1. Lista obecności osoby odbywającej staż (w ramach EFS)
 2. Lista obecności osoby odbywającej staż (Fundusz Pracy)
 3. Oświadczenie - dojazd na staż
 4. Oświadczenie o przychodach
 5. Oświadczenie skierowanego na staż
 6. PKS_zaświadczenie
 7. Rozliczenie dojazdu
 8. Oswiadczenie - zwrot kosztów dojazdu na staż w ramach bonu stażowego


4. Szkolenia (Aktualizacja: 18.03.2014):

 
 1. Plan szkoleń w 2014 roku
 2. Ankieta dla zainteresowanych szkoleniem
 3. Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne
 4. Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia
 5. Deklaracja pracodawcy (uprawdopodobnienie zatrudnienia)
 6. Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej
 7. Ankieta zgłoszeniowa
 

 

 

5. Studia podyplomowe (Aktualizacja: 23.09.2014):

 
 1. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych
 2. Zaświadczenie organizatora studiów
 3. Oświadczenie o zamiarze podjecia działalności
 4. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy
 5. Regulamin finansowania studiów podyplomowych
 6. Oświadczenie w celu wypłaty stypendium z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych

 

6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (Aktualizacja: 12.11.2014):

 
 1. Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
 2. Zasady udzielania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 3. Zaświadczenie o dochodach dla poręczyciela (dla osób, które podpisały umowę o dofinansowanie).
 4. Identyfikatory gminy

 

7. Projekt "Młodzi aktywni" (Aktualizacja: 13.10.2014):

 
 1. Aktualny regulamin uczestnictwa w projekcie "Młodzi aktywni"(z dnia 13.10.2014)
 2. Aktualny wzór umowy uczestnictwa w projekcie "Młodzi aktywni"(z dnia 13.10.2014)
 3. Ankieta zgłoszeniowa do projektu "Młodzi aktywni" - Pracownik administracyjno-biurowy
 4. Deklaracja pracodawcy do projektu "Młodzi aktywni"

 

8. Projekt "Postaw na aktywność"  (Aktualizacja: 08.10.2014):

 
 1. Aktualny regulamin uczestnictwa w projekcie "Postaw na aktywność"
 2. Aktualny wzór umowy uczestnictwa w projekcie "Postaw na aktywność"
 3. Ankieta zgłoszeniowa do projektu "Postaw na aktywność" - "Kierowca operator wózka jezdniowego"
 4. Deklaracja pracodawcy do projektu "Postaw na aktywność"

 

 

Zmieniony ( 2015-01-07 )