Start arrow Aktualności
Aktualności
160428 Nabór wniosków na doposażenia _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2016-04-28
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...
Zmieniony ( 2016-04-29 )
        
 
160420 Zapytanie ofertowe: Spedytor _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2016-04-20
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Spedytor – spedycja i transport od podstaw”...
        
 
160226 Kryteria rekrutacji: projekt dla osób 18-29 lat _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2016-02-26
Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”...
Zmieniony ( 2016-02-26 )
        
 
160226 Kryteria rekrutacji: projekt dla osób 30+ (Aktualizacja: 2016-04-14) _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2016-02-26
(Aktualizacja: 2016-04-14) Kryteria rekrutacji uczestników projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”...
Zmieniony ( 2016-04-14 )
        
 
160225 Nabór: Dofinansowanie wynagrodzenia 50+ _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2016-02-25
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór ciągły wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego...
        
 
160224 Nabór: bony na zasiedlenie _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2016-02-24
Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie...
Zmieniony ( 2016-02-24 )
        
 
160201 Nabór: bony szkoleniowe _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2016-02-01
Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony szkoleniowe...
        
 
160201 Nabór: Szkolenia indywidualne _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2016-02-01
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego oraz wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego...
Zmieniony ( 2016-02-04 )
        
 
160201 Nabór: Umowy trójstronne _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2016-02-01
Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie finansowania kosztów szkolenia w ramach umowy trójstronnej...
        
 
160107 Program Regionalny: Aktywizacja zawodowa... _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2016-01-07
W dniu 21.12.2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie podpisał Porozumienie w sprawie realizacji w 2016 roku w województwie lubelskim Programu Regionalnego  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 –50 lat zamieszkałych na terenach wiejskich”.
Zmieniony ( 2016-01-07 )
        
 
151112 Informacja o wynikach naboru _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2015-11-12
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pośrednik pracy w dziale usług rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie...
Zmieniony ( 2015-11-12 )
        
 
151104 Lista kandydatów _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2015-11-04

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: pośrednik pracy...

        
 
151022 Ogłoszenie o naborze: pośrednik pracy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2015-10-22
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pośrednik pracy w Dziale Usług Rynku Pracy...
Zmieniony ( 2015-10-22 )
        
 
150428 Informacja o wynikach naboru _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2015-04-29
Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym...
        
 
150424 - Zmiana w ogłoszeniu o naborze (150417) _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2015-04-24
Zmiana w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym (150417) ...
Zmieniony ( 2015-04-24 )
        
 
150417 Nabór na stanowisko: Księgowy(a) _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2015-04-17
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym...
        
 
150113 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-01-13
Od 2014 r. uruchomiony został program pożyczkowy „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który obejmuje cały kraj...
Zmieniony ( 2015-12-30 )
        
 
141126 Informacja o wynikach naboru _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2014-11-26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko doradca zawodowy w Dziale Usług Rynku Pracy...
Zmieniony ( 2014-11-26 )
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2013-09-24
Brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
Zmieniony ( 2015-12-30 )
        
 
Kwestionariusz osobowy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2011-05-26

Aktualny kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie.

Zmieniony ( 2011-05-26 )
 
Zgłoszenie ofert pracy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Informacje
2010-12-29
Zmieniony ( 2015-02-03 )
        
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2007-05-09
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
Zmieniony ( 2015-12-30 )