Start arrow Aktualności
Aktualności
150305 Nabór na doposażenia _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-03-05
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego...
        
 
150303 Nabór na staże _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-03-03
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych...
        
 
150302 Zapytanie ofertowe _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-03-02
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia: "Prawo jazdy kat. C/E"...
        
 
150302 Nowe zasady udzielania doposażenia _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-03-02
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że wprowadzone zostały nowe Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych...
Zmieniony ( 2015-03-02 )
        
 
150302 Nowe zasady udzielania dotacji _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-03-02
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że wprowadzone zostały nowe Zasady udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej...
Zmieniony ( 2015-03-02 )
        
 
150225 Zapytanie ofertowe "Operator walca drogowego" _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-02-25
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Operator walca drogowego do 18 ton kl. III”...
        
 
150225 Zapytanie ofertowe "Serwisant laptopów" _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-02-25
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Kurs serwisant laptopów”...
Zmieniony ( 2015-02-25 )
        
 
150225 Zapytanie ofertowe "Kwalifikacja wstępna" _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-02-25
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”...
        
 
150224 LUBELSKA PRACOWNIA _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-02-24
Miejski Urząd Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone nowemu portalowi internetowemu „LUBELSKA PRACOWNIA”...
Zmieniony ( 2015-02-24 )
        
 
150217 Progam Regionalny "LUDZIE MŁODZI" _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-02-17
W dniu 12.12.2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie podpisał Porozumienie w sprawie realizacji w 2015 roku w województwie lubelskim Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi”...
Zmieniony ( 2015-02-17 )
        
 
150113 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-01-13
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że od listopada 2014 r. uruchomiony został II etap programu pożyczkowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który obejmuje cały obszar kraju...
        
 
141222 Badanie losów absolwentów _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-12-22
Zapraszamy do udziału w badaniu losów absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych...
        
 
141126 Informacja o wynikach naboru _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2014-11-26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko doradca zawodowy w Dziale Usług Rynku Pracy...
Zmieniony ( 2014-11-26 )
        
 
140521 Projekt: Outplacement dla oświaty (aktualizacja) _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-05-16
Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013...
Zmieniony ( 2014-06-09 )
        
 
140516 Informacja nt. utworzenia Partnerstwa loklanego _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-05-16
Informacja na temat utworzenia Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i przedsiebiorczości...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2013-09-24
Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Kwestionariusz osobowy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2011-05-26

Aktualny kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie.

Zmieniony ( 2011-05-26 )
 
Zmiany do Ustawy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2011-02-04
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zmianach do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można się z nimi zapoznać >> TUTAJ << .
Zmieniony ( 2011-03-17 )
 
Zgłoszenie ofert pracy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Informacje
2010-12-29
Zmieniony ( 2015-02-03 )
        
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2007-05-09
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
Zmieniony ( 2010-09-30 )