Start arrow Aktualności
Aktualności
151009 Nabór uzupełniający na dotacje _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-10-09
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla kobiet bezrobotnych do 30-go roku życia...
Zmieniony ( 2015-10-09 )
        
 
151006 Przedłużenie naboru _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-10-06
Przedłużenie do 12.10.2015r. naboru na doposażenie .
Zmieniony ( 2015-10-06 )
        
 
150928 Nabór wniosków na doposażenie _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-09-28
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego...
Zmieniony ( 2015-10-06 )
        
 
150921 Nabór wniosków o dofinansowanie studiów (aktualizacja) _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-09-21

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w terminie: od dnia 05.10.2015r. do dnia 09.10.2015r. przyjmowane będą  wnioski o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych...

Zmieniony ( 2015-10-05 )
        
 
150921 Nabór wniosków na bony na zasiedlenie _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-09-21
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków z Funduszu Pracy o przyznanie bonów na zasiedlenie...
Zmieniony ( 2015-09-21 )
        
 
150803 Nabór ankiet na szkolenie 30+ _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-08-03
(aktualizacja: 18-08-2015): Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór ankiet zgłoszeniowych na szkolenia grupowe dla osób powyżej 30-go roku życia...
Zmieniony ( 2015-08-18 )
        
 
150728 Kryteria rekrutacji "Aktywizacja osób 30+..." _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-07-28
Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (I)”...
        
 
150723 Nabór wniosków na dof. wynagrodzenia 50+ _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-07-23
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie prowadzi nabór ciągły wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia...
        
 
150430 Kryteria rekrutacji "Aktywizacja osób młodych..." _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-04-30
Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (I)”...
Zmieniony ( 2015-04-30 )
        
 
150428 Informacja o wynikach naboru _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2015-04-29
Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym...
        
 
150424 - Zmiana w ogłoszeniu o naborze (150417) _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2015-04-24
Zmiana w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym (150417) ...
Zmieniony ( 2015-04-24 )
        
 
150417 Nabór na stanowisko: Księgowy(a) _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2015-04-17
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym...
        
 
150302 Nowe zasady udzielania dotacji _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-03-02
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że wprowadzone zostały nowe Zasady udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej...
Zmieniony ( 2015-03-02 )
        
 
150217 Progam Regionalny "LUDZIE MŁODZI" _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-02-17
W dniu 12.12.2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie podpisał Porozumienie w sprawie realizacji w 2015 roku w województwie lubelskim Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi”...
Zmieniony ( 2015-02-17 )
        
 
150113 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2015-01-13
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że od listopada 2014 r. uruchomiony został II etap programu pożyczkowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który obejmuje cały obszar kraju...
        
 
141126 Informacja o wynikach naboru _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2014-11-26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko doradca zawodowy w Dziale Usług Rynku Pracy...
Zmieniony ( 2014-11-26 )
        
 
140521 Projekt: Outplacement dla oświaty (aktualizacja) _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-05-16
Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013...
Zmieniony ( 2015-03-26 )
        
 
140516 Informacja nt. utworzenia Partnerstwa loklanego _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-05-16
Informacja na temat utworzenia Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i przedsiebiorczości...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2013-09-24
Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Kwestionariusz osobowy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2011-05-26

Aktualny kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie.

Zmieniony ( 2011-05-26 )
 
Zmiany do Ustawy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2011-02-04
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zmianach do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można się z nimi zapoznać >> TUTAJ << .
Zmieniony ( 2011-03-17 )
 
Zgłoszenie ofert pracy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Informacje
2010-12-29
Zmieniony ( 2015-02-03 )
        
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2007-05-09
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
Zmieniony ( 2010-09-30 )