Start arrow Aktualności
Aktualności
141015 Zapytanie ofertowe: maszynista _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-10-15
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia: Kurs na licencję maszynisty...
        
 
141015 Zapytanie ofertowe: opiekun osób starszych _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-10-15
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia: Opiekun osób starszych..
        
 
141008 Zapytanie ofertowe: Zawodowy kurs wizażu _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-10-08
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert do organizacji i przeprowadzenia szkolenia: "Zawodowy kurs wizażu"...
Zmieniony ( 2014-10-08 )
        
 
141007 Zapytanie ofertowe: Palacz kotłów _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-10-07
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia...
        
 
140930 Nabór wniosków na kształcenie ustawiczne (akt.: 141007) _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-09-30
Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach krajowego funduszu szkoleniowego...
Zmieniony ( 2014-10-07 )
        
 
140929 Nowa wersja regulaminu i umowy "Postaw na aktywność" _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-09-29
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż udostępnił aktualną wersję regulaminu i umowy uczestnictwa w projekcie „Postaw na aktywność”...
        
 
140923 Nabór wniosków o dof. stud. podypl _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-09-23
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych..
Zmieniony ( 2014-09-23 )
        
 
140826 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-08-26
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne...
        
 
140723 Krajowy Fundusz Szkoleniowy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-07-23
Informacja o Krajowym Funduszu Szkoleniowym od WUP w Lublinie.
        
 
140717 Staże w ramach projektów EFS (aktualizacja 140929) _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-07-17
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla uczestników projektów „Postaw na aktywność” i „Młodzi aktywni"...
Zmieniony ( 2014-09-29 )
        
 
140521 Projekt: Outplacement dla oświaty (aktualizacja) _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-05-16
Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013...
Zmieniony ( 2014-06-09 )
        
 
140516 Informacja nt. utworzenia Partnerstwa loklanego _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-05-16
Informacja na temat utworzenia Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i przedsiebiorczości...
        
 
140417 Podsumowanie: Targi Pracy i Edukacji 2014 _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-04-17
10 kwietnia 2014 r. odbyły się Targi Pracy i Edukacji w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie oraz Zespół Szkól Nr 1 im H. Sienkiewicza w Łukowie...
Zmieniony ( 2014-04-17 )
        
 
140318 Dni wolne od pracy urzędu _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-03-18
Zarządzenie Nr 6/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r...
Zmieniony ( 2014-03-18 )
        
 
140206 Zmiana zasad ubiegania się o dotację _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-02-06
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że wprowadzone zostały zmiany do Zasad udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej...
Zmieniony ( 2014-02-06 )
        
 
140108 Projekt: "Postaw na aktywność" - dokumenty _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-01-08
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w udostępnił do pobrania dokumenty związane z projektem "Postaw na aktywność"...
Zmieniony ( 2014-10-08 )
        
 
140108 Projekt: "Młodzi aktywni" - dokumenty _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2014-01-08
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w udostępnił do pobrania dokumenty związane z projektem "Młodzi aktywni"...
Zmieniony ( 2014-10-08 )
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2013-09-24
Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Kwestionariusz osobowy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Wolne stanowiska
2011-05-26

Aktualny kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie.

Zmieniony ( 2011-05-26 )
 
Zmiany do Ustawy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2011-02-04
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zmianach do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można się z nimi zapoznać >> TUTAJ << .
Zmieniony ( 2011-03-17 )
 
Zgłoszenie ofert pracy _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Informacje
2010-12-29
Zmieniony ( 2014-07-29 )
        
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu _CMN_PDF_ALT Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Ogłoszenia
2007-05-09
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
Zmieniony ( 2010-09-30 )