Start arrow Kontakty
Kontakty
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie Drukuj
Ulica i numer:
ul. Piłsudskiego 14
Łuków
21-400


Informacje: Aktualny spis numerów zewnętrznych i wewnętrznych telefonów znajduje się w zakładce "O urzędzie" -> "Kontakt telefoniczny".

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.


Contact
 
Zapisz ten kontakt jako wizytówkę (VCard)

 

Kontakty
 
Powiatowy Urząd Pracy   (3)


Dyrektor: Stanisław Puch
Z-ca Dyrektora: Danuta Bosek
e-mail: lulk@praca.gov.pl
Dział Instrumentów Rynku Pracy   (3)

Kierownik: Bożena Kopeć
Lokalizacja w urzędzie: pok. Nr 18
e-mail: rynek_pracy@praca.lukow.pl
Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń   (3)

Kierownik: Anna Jerzy
Lokalizacja w urzędzie: pok. Nr 1; stanowiska 9-13
Dział Usług Rynku Pracy   (5)

Kierownik: Iwona Niedziółka
Lokalizacja w urzędzie: stanowiska 1-8, piętro sala nr 15
e-mail: uslugi@praca.lukow.pl
Dział Finansowo-Księgowy   (1)

Główna Księgowa: Halina Gajownik
Lokalizacja w urzędzie: Lok. Nr 6
e-mail: ksiegowosc@praca.lukow.pl
Dział Organizacyjno - Administracyjny   (1)

Kierownik: Bożena Zachoszcz-Cabaj
Lokalizacja w urzędzie: Lok. Nr 14
e-mail: organizacja@praca.lukow.pl